Mette och Erik på kockskola i Provence – länk
Mette and Erik at chef school in Provence – link

Stor artikel i danska FDM’s “Motor” – länk
Big article in the Danish magazine “Motor” – link

UGU: Unnaryds Gastronomiska Universitet – länk
UGU: Unnaryds Gastronomic University – link