Mette på studieresa till Kina – länk
Mette on study trip to China – link

Älgar och rådjur i Alebo’s trädgård – länk
Mooses and deers in Alebo’s garden – link

Besök av en kinesisk förskoleklass från Panzhihua – länk
Visit by a Chinese kindergarden class from Panzhihua – link