Min Li från Panzhihua i Kina flytter in – länk
Min Li from Panzhihua in China moves in – link

Mette & Erik Dich tilldelas Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård
Mette & Erik Dich rewarded for preserving the historical buildings

Konstinköp: 8 litografier av Jussi Taipaleenmäki – länk
Buying art: 8 litographies by Jussi Taipaleenmäki – link

Vi har fått en kopia på en broschyr från 1917 – länk
We have got a copy of a brochure from 1917 – link