Hela anläggningen har fått trådlöst 24 MB/s internet
The whole facility is equipped with wireless 24 MB/s internet

Orkanen Gudrun härjar i Halland, Småland och Skåne – länk
The hurricane Gudrun sweeps over i Halland, Småland and Skåne – link

Vår nya uteservering byggs upp med en markis på 60 kvm – länk
Our new garden restaurant constructed with a marquis on 60 sqm’s – link

Hela personalen på brandkurs – länk
All the staff at a firefighter course – link

Kommer du ihåg? Halebopp Inn – CD skivan från Alebo 1997 – ladda ner
Do you remember? Halebopp Inn – The CD recorded at Alebo 1997 – download