Alla 5 rum i vårt annex får nya badrum
All 5 rooms in our annex gets new bathrooms

Mette och Erik på kockkurs i Toscana på Il Grappolo Blu – länk
Mette and Erik at a cooking school in Toscana at Il Grappolo Blu – link

Energisatsningar med värmepump och pelletsbrännare – länk
Energy savings with heatpump and pelletsburner – link

Ventilationsanläggning till köket för balanserad ventilation – länk
Air flow device for the kitchen for balanced ventilation – link